Fizyczne usunięcie i programowa dezaktywacja filtra FAP oraz systemu dodatku do paliwa Eolys. Ogromna iloƛć sadzy w filtrze spowodowaƂa niemal caƂkowity brak mocy.